Terug opstarten na corona... hoe pakken we dat aan?

Intro

Yes, het is zover! Eindelijk mogen we weer repeteren, samen musiceren, ons amuseren, …

We starten de repetities terug op vanaf vrijdag 10 juli.

LEES AANDACHTIG DE INFO DIE JE HIERONDER VINDT.

Door aan de repetities deel te nemen verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de door de vereniging opgelegde coronamaatregelen

Corona-aanspreekpunten

1. Corona-aanspreekpunt bestuursorgaan

Staat in voor de algemene opvolging van de coronamaatregelen.

2. Verantwoordelijke coördinatoren

Zij zijn de aanspreekpunten voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen vóór, tijdens en na de repetitie.

Draaiboek voor hervatten van activiteiten voor orkesten met blazers

1. Deelnamevoorwaarden: wie mag deelnemen?

 • Algemeen
  • Het aantal muzikanten in het orkestgedeelte in de zaal bedraagt maximum 32 muzikanten (excl. dirigent). De oppervlakte orkestgedeelte omvat 128 m².
  • Indien méér dan 32 muzikanten zich inschrijven vindt het repetitiemoment in open lucht plaats of worden er partiële repetities georganiseerd in de repetitiezaal. Dit om de sociale afstand te allen tijde te kunnen garanderen.
 • Inschrijving
  • Het is voor de leden verplicht om zich vooraf in te schrijven voor elke repetitie. Deze inschrijvingsmogelijkheid wordt via de Harmoflash aangeboden.
  • Bij inschrijving zal je een tijdsslot worden toegewezen om een maximale spreiding te garanderen.
  • Voor elke repetitie wordt een aanwezigheidslijst opgesteld.
  • Deze lijsten omvatten naam, adres en telefoonnummer van alle deelnemers en moeten minstens 30 dagen bewaard worden (conform GDPR).
  • De coördinator duidt ter plaatse aan op de aanwezigheidslijst wie aanwezig is op de repetitie.
 • Voorwaarden
  • Het is veiliger om risicogroepen nog niet bij de heropstart te betrekken.
  • Risicogroep: “ouderen”: elke oudere maakt een persoonlijke risico-inschatting wat betreft persoonlijke gezondheid en risicogehalte van de activiteit. De oudere maakt aan de hand hiervan weloverwogen keuzes.
  • Risicogroep “personen met een ernstige medische onderlinge aandoening”: deze personen, waarbij het risico sterk afhankelijk is van de aard en complexiteit van de onderliggende problematiek, dienen dit op voorhand met de behandelende arts te bespreken.
  • Bij inschrijving op de aanwezigheidslijst duiden alle deelnemers via een vinkje aan dat men akkoord gaat met de door de vereniging opgelegde coronamaatregelen.
 • Wie ziek is, blijft thuis!
  • Mensen die ziek zijn of tot 7 dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19 vertonen zijn niet toegelaten.
  • Als er in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden.
  • Ook wie reeds COVID-19 heeft gehad, dient de opgestelde maatregelen strikt te volgen.
  • Symptomen die kunnen wijzen op COVID-19:
   • Hoofdsymptomen: ernstige hoest, kortademigheid, pijn in de borst, reukverlies, smaakverlies, koorts;
   • Andere symptomen: keelpijn, spierpijn, oververmoeidheid, niezen (geen allergie), waterige diarree, hoofdpijn, lopende/verstopte neus.

2. Organisatie van het repetitiemoment

 • Planning, duur en timing repetities
  • Houtlands Harmonieorkest:
   • De eerste repetitie vindt plaats op vrijdag 10 juli.
   • Vervolgens vinden de repetities elke vrijdagavond plaats (er is géén zomerstop).
   • De repetities duren van 20u30 tot 22u30. Vanaf 14 augustus starten de repetities pas om 20u45. Dit om voldoende tijd te voorzien voor ontsmetting tussen de repetities van het Jeugdensemble en het Houtlands Harmonieorkest.
   • Indien we op een buitenlocatie repeteren eindigen de repetities ten laatste om 22u. Dit om geluidsoverlast te voorkomen.
  • Houtlands Jeugdensemble:
   • De eerste repetitie vindt plaats op vrijdag 14 augustus.
   • Vervolgens vinden de repetities elke vrijdagavond plaats.
   • De repetities duren van 19u00 tot 20u15.
  • Houtlandse Benjamins:
   • De eerste repetitie vindt plaats op zondag 16 augustus.
   • Vervolgens vinden de repetities elke zondagochtend plaats.
   • De repetities duren van 9u00 tot 10u15.
 • Locatie
  • De repetities vinden steeds plaats in het repetitielokaal, tenzij anders wordt gecommuniceerd.
  • Alle deelnemers aan de repetitie dienen in het orkestgedeelte steeds 2 meter afstand van elkaar te houden. We maken geen onderscheid tussen blazers en niet-blazers.
  • Tussen de dirigent(e) en het orkest wordt een spatscherm (plexiglas) geplaatst.
  • In alle andere ruimtes (in de inkomhal, toiletten, niet-orkestgedeelte van de binnenzaal) moet steeds een afstand van 1,5 meter in acht worden genomen tussen 2 personen (tenzij voor samenwonende personen of kinderen jonger dan 12 jaar).

3. Te volgen maatregelen vanaf aankomst tot vertrek

 • Circulatieplan
circulatieplan
 • Aankomst bij gebouw ‘t Centrum
  • Ouders of begeleiders van jeugdleden mogen het gebouw ’t Centrum niet betreden. Het ophalen en afzetten van de jeugdleden dient op straat te gebeuren met respect voor de nodige sociale afstand.
  • De buitendeur blijft gedurende de volledige activiteit openstaan.
  • Steeds 1,5 meter afstand houden van elkaar en één voor één binnenkomen (naar analogie met de supermarkten). Een coördinator staat aan de buitendeur ter ondersteuning.
  • Iedereen is verplicht het voorgeschreven circulatieplan (zie foto van plan hierboven) te volgen vanaf binnenkomst tot het buitengaan. Dit wordt door tape, pijlen, stickers, ... op de vloer duidelijk aangegeven.
  • Na binnenkomst dient men eerst de handen te wassen in de toiletruimte.
  • Vervolgens dienen de handen met desinfecterende gel ontsmet te worden. Deze gel staat ter beschikking in de inkomhal.
 • Bij het binnengaan van het repetitielokaal
  • De binnendeur blijft gedurende de volledige activiteit openstaan.
  • Elke persoon volgt het aangegeven circulatieplan. Eénrichtingsroutering!
  • Er mag slechts 1 persoon per keer het repetitielokaal betreden tenzij deze personen behoren tot dezelfde bubbel.
  • Er wordt aan elke deelnemer een zitplaats toegewezen door de coördinator.
  • Alle toebehoren blijven strikt bij de muzikant gedurende de ganse tijd. De jas wordt over de stoel gehangen, de instrumentenkoffer staat naast stoel. Het instrument wordt in elkaar gestoken vanop de stoel.
 • Tijdens de repetitie
  • Vlak voor de repetitie begint, worden de regels door de coördinator nog eens collectief besproken met alle aanwezigen, waarbij iedereen vragen mag stellen. Dit procedé wordt toegepast op elk repetitiemoment.
  • Het is niet toegestaan te eten tijdens de repetitie.
  • Enkel een flesje water, mee te brengen door de leden zelf, is toegelaten en wordt na het repetitiemoment terug meenomen naar huis.
  • Het is verboden om eigen materiaal uit te wisselen. Onder eigen materiaal wordt verstaan: muziekinstrumenten en toebehoren, stokken, drinkflessen, toegewezen pupiter, stoel en potlood, partituren, ander schrijfgerief, stembakje, reinigingsdoeken,...
  • Partituren worden vooraf op de stoelen klaargelegd.
  • Opvang van condensvocht uit blaasinstrumenten gebeurt met een vocht opnemende doek. Deze doek wordt door de muzikanten voorzien en door hen zelf thuis gereinigd. Uitblazen van condens vocht geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproeieffect’ ontstaat.
  • Slagwerkmateriaal wordt specifiek toegewezen aan de slagwerkers door de slagwerkverantwoordelijke. Volg steeds de instructies van de verantwoordelijke.
 • Na de repetitie
  • Schoonmaken van de instrumenten is een verantwoordelijkheid van de muzikanten:
   • Gebruik wegwerpdoeken of een wasbare (minstens 60° C) doek.
   • Blaas niet te hard door je instrument bij schoonmaking.
   • Schud vervolgens lichtjes met je instrument.
   • Was en ontsmet grondig je handen na het schoonmaken van je instrument.
  • Er is de mogelijkheid om iets te drinken na de repetitie:
   • Hier gelden de richtlijnen van de horeca.
   • Betalen kan enkel via een drankkaart. Deze kan aangekocht worden bij de verantwoordelijke van de bar.
   • Er geldt een sluitingsuur, namelijk 1 uur ’s nachts.
  • Bij het verlaten van het repetitielokaal
   • Iedere persoon volgt het aangegeven circulatieplan. Eénrichtingsroutering!
   • Er mag slechts 1 persoon per keer het repetitielokaal verlaten tenzij deze personen behoren tot dezelfde bubbel.
   • De handen kunnen gewassen worden in de toiletruimte voor men het gebouw verlaat.
  • Toiletten
   • Maximum één persoon per geslacht tegelijkertijd in het toilet.
   • Er worden zeep en papieren doekjes ter beschikking gesteld.
   • De toiletten worden op regelmatige basis gereinigd door de schoonmaakploeg.
   • De toiletten dienen worden doorgetrokken met gesloten toiletbril.

4. Hygiënemaatregelen

 • De basismaatregelen blijven steeds van toepassing
   • Was je handen.
   • Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
   • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
   • Blijf thuis als je ziek bent.
   • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
   • Vermijd fysiek contact met anderen.
   • Houd minstens 1,5 meter afstand.
 • Algemeen
  • Er wordt voldoende zeep, papieren doekjes en ontsmettingsgel voorzien zowel in de inkomhal, toiletten als in het repetitielokaal.
  • Zolang de 1,5 meter afstand kan gegarandeerd blijven, zijn mondmaskers niet verplicht, ze worden wel ten zeerste aanbevolen.
  • Alle leden hebben ook zélf verantwoordelijkheden (afstand bewaren, hygiëne, navolgen van de maatregelen,…).
  • De coördinator zal onmiddellijk ingrijpen indien de regels niet worden gevolgd.
  • De deelnemers dienen elkaar erop attent te maken indien de regels niet worden gevolgd.
 • Vóór, tijdens en ná het repetitiemoment
  • Alle deuren blijven gedurende ruim vóór, tijdens en ruim ná de repetitie steeds geopend.
  • Pupiters, stoelen, demper, slagwerk en spatschermen worden vóór en ná de activiteit ontsmet. Hiervoor werden verantwoordelijken aangesteld.
  • Contactoppervlakken waar condensvocht is terechtgekomen worden achterna grondig gereinigd door de verantwoordelijken.
  • De contactoppervlakten worden regelmatig ontsmet (deurklinken, toiletten, tafel, stoelen,…).

5. Ziek na een repetitie?

 • Wie toch ziek wordt binnen de veertien dagen na een repetitie, dit moet melden en moet de medewerking verlenen aan de contactopvolging.
 • Aan de hand van de aanwezigheidslijsten zal contact opgenomen worden met de andere deelnemers.
 • Wie ziek is mag uiteraard niet deelnemen aan de repetities!
hygiene