Houtlands Harmonieorkest

Voor het ontstaan van het Houtlands Harmonieorkest (die vroeger "Jongelingskring" heette) moeten we teruggaan naar de 19de eeuw. In die tijd was het verboden om op zondag te werken. Op zondagnamiddag, na een zware werkweek, kwamen de jongeren dan ook samen om plezier te maken. Als gevolg van een rondzendbrief uit 1854 ontstonden er vervolgens verscheidene jongerenverenigingen in Europa. In Torhout is de “Jongelingenkring” in deze context ontstaan. Samen muziek maken was in de beginperiode echter nog niet aan de orde.

Later, in 1869, werd een brass band genaamd “De Jongelingskring” opgericht. Het was de bedoeling om de processies die in Torhout gehouden werden, muzikaal op te luisteren, een traditie die vandaag in Spanje nog bestaat. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was de brassband zeer succesvol en kon het rekenen op veel musicerende jongeren. Maar eens de oorlog begon, moesten de activiteiten al snel tijdelijk gestaakt worden wegens een gebrek aan jonge mannen.

In tegenstelling tot veel andere blaasorkesten breidde “De Jongelingskring” zich na de Eerste Wereldoorlog sterk uit. Een jonge priester-dirigent, Mr Lietaert, vormde de brassband om tot een harmonie door er houten blaasinstrumenten en dwarsfluiten aan toe te voegen. Maar jammer genoeg maakte de Tweede Wereldoorlog ook nu een einde aan het succes van de harmonie.

Pas in 1967 ging het weer in stijgende lijn met “de Jongelingskring”, toen een jonge en heel gemotiveerde dirigent, Willy Verhelle, aangetrokken werd. Hij kon de oudere muzikanten overtuigen om terug mee te spelen in het orkest en tegelijkertijd leidde hij nieuwe, jonge muzikanten op. Hij stak veel energie in de opleiding van de muzikanten aan de plaatselijke muziekschool, die ook nu nog een sterke reputatie heeft. De harmonie stelde zich op politiek en ideologisch vlak neutraal op zodat iedereen die dat wilde kon toetreden tot “De Jongelingskring”.

Om zijn 125ste verjaardag te vieren, ging “De Jongelingskring” in 1994 op concertreis naar Foios (Valencia). Daarna werd de harmonie nog drie keer kampioen van België in superieure afdeling. Begin 2003 gaf Willy Verhelle, na meer dan 35 jaar het orkest gedirigeerd te hebben, de muzikale leiding door aan de toen 30-jarige Nico Logghe.

In 2018 werd besloten om de "Jongelingskring" om te dopen tot het "Houtlands Harmonieorkest". Hierdoor lag de naam meer in lijn met de 2 jeugdafdelingen ("Houtlands Jeugdensemble" en "Houtlandse Benjamins").

 

Houtlands Jeugdensemble

In 2003, nadat Nico Logghe al even de nieuwe dirigent was geworden van het volwassen orkest, ontstond het idee om een jeugdorkest op te richten om een toestroom aan muzikanten in het grote orkest de verzekeren. De inspiratie werd gehaald bij het jeugdorkest van Ypriana en langzamerhand werden de plannen concreet gemaakt.

Een kleine twee jaar later, op 30 september 2005, zag het Houtlands Jeugdensemble voor het eerst het daglicht. Onder de deskundige leiding van Tine Devoghel werden door niet minder dan 14 jonge muzikanten de eerste tonen ingezet van het allereerste werk: Hobbits dance and hymn van Johan de Meij (arr. Paul Lavender). De oprichting van een jeugdorkest gebeurt natuurlijk niet van vandaag op morgen en vooral de dagelijkse werking is geen sinecure.

Het waren in eerste instantie Mieke T’ Jaeckx, Delphine Levrouw, Tine Devoghel en vooral Sofie Pottier die hier hun schouders onder gezet hebben. Onder hun impuls telde het jeugdorkest in het tweede werkjaar al 27 leden. Er werden meer nevenactiviteiten georganiseerd en in dat werkjaar werd de basis gelegd voor een muziekkamp dat sindsdien elke twee jaar plaats vindt. De eerste twee edities vonden plaats in Durbuy en later kwamen ook Bredene, Mol, Lichtaart en Vlamertinge aan de beurt.

Extra activiteiten en een verdere stijging van het aantal muzikanten zorgt voor extra werk. Om dit op te vangen, werd in 2012 een oproep gedaan binnen eigen rangen en een volwaardig jeugdbestuur opgericht dat bestond uit eigen muzikanten met als eerst voorzitter, Klaartje Lecompte. Ondertussen was het dirigeerstokje ook al even doorgegeven van Tine naar Valerie Vereecke. De jeugdgroep groeide gestaag verder en in 2013 werd besloten om een instaporkest op te richten: de Houtlandse Benjamins. Ondertussen nam Lies Canniere de fakkel over van Klaartje.

Sinds augustus 2015 staat het Houtlands Jeugdensemble onder leiding van Tom Hondeghem. Hieraan werd een directe samenwerking met de Kunstacademie van Torhout verbonden. Onder die impuls en het succes van de Benjamins groeide de jeugdwerking exponentieel verder. Onderweg werd Dries Van de Vannet in 2018 de voorzitter. Vandaag telt het Houtlands Jeugdensemble meer dan 50 actieve leden en wordt de werking verder gezet door een team van 13 bestuursleden.

Door de jaren heen werden enkele VLAMO evaluatietornooien gespeeld. In 2008, 2010 en 2012 werd er telkens deelgenomen in de 2de afdeling en werd er 1 keer 1ste prijs behaald en daarna 2 keer 2de prijs. In 2017 en 2019 werd er deelgenomen in de 1ste afdeling om daar telkens de 1ste prijs in de wacht de slepen.

 

Houtlandse Benjamins

Na twee kennismakingsmomenten in maart 2013, flyeracties én de nodige publiciteit in de lokale kranten vond op zondagvoormiddag 19 mei 2013 onder leiding van dirigente Els Vaneyhen de allereerste repetitie van de Houtlandse Benjamins plaats. Daarna ging het instaporkest van start met wekelijkse repetities in Loods Est om niet veel later, meer bepaald op Vaderdag, een eerste concert in het lokaal te spelen.

Sinds september 2013 zwaait Jasmien Vandewalle met het dirigeerstokje. Onder haar muzikale leiding groeide het aantal leden sterk. Bij de start bestond het instaporkest uit een vijftiental spelende Benjamins. Vandaag zijn er niet alleen dubbel zoveel leden, maar breidde de instrumentendiversiteit ook enorm uit. Op die manier ontpopten de Houtlandse Benjamins zich tot een hechte en enthousiaste groep beginnende muzikanten.

In 2014 nam het orkest voor de eerste maal deel aan het VLAMO Evaluatieconcert. De Houtlandse Benjamins behaalden op elk van hun drie deelnames de eerste prijs met onderscheiding. In 2018 sleepten de Benjamins de nominatie in de wacht voor ‘beloftevolle jongeren’ op de Torhoutse Cultuurprijzen.